คอลัมน์ เห็นมาอย่างไร เขียนไปอย่างนั้น เดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:00 น.

     ถามว่า ในบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมืองระดับสูงและนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายมีใครบ้างที่ ไม่รู้จัก “พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส” และ “วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย”
คำตอบคือ แทบจะไม่มี
     เพราะ “พระอาจารย์พบโชค” เป็นพระสงฆ์ที่สมควรได้รับการกราบไหว้อีกรูปหนึ่ง นอกจากท่านจะมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ในการทำนายทายทักชีวิตของผู้มากราบไหว้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตของตนแล้ว ยังเป็นพระสงฆ์ที่มีใจบุญสุนทานอยู่ในระดับเยี่ยมยอด
     เพราะ ถ้าไป “วัดห้วยปลากั้ง” จะได้พบเห็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่ง ยากมาก ที่จะเห็น ณ ที่อื่นในประเทศ
สิ่งมหัศจรรย์แรกคือ พบโชคธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์รูปร่างแปลกตา ลักษณะทรงแหลม เก้าชั้น มีหลังคาสีแดง มีรูป มังกร บนหลังคา และบันไดทางขึ้นมี มังกรคู่ ตั้งตระหง่านตรงบันไดขึ้น
     นอกจากนี้ บริเวณ รอบเจดีย์ มีพระธาตุจำลองประจำปีนักษัตรให้สักการบูชาอีกด้วย สิ่งมหัศจรรย์ที่สองคือ ภายในเจดีย์ดังกล่าว มีเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้ ตั้งประดิษฐานอยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ แต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย ณ พบโชคธรรมเจดีย์นี้นั้น ตอนกลางคืนภายนอกเจดีย์ จะเปิดไฟสว่างไสวดูงดงามเป็นอย่างยิ่ง เข้าไปในเจดีย์จะได้ กลิ่นหอมของไม้ ที่แกะสลักอบอวลไปหมด
ถ้าอยากจะกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมไม่ต้องไปไหนไกล ไปที่ “วัดห้วยปลากั้ง” ก็ได้บุญและสมปรารถนาแล้ว
     “พระอาจารย์พบโชค” เป็นพระสงฆ์ที่น่าสนใจ ท่านเริ่มบรรพชาอุปสมบทเมื่อปี 2541 ที่จังหวัดราชบุรี จาริกแสวงธรรมที่จังหวัดเชียงราย วัดแรกที่เข้าพำนักคือ วัดหนองยาว
พำนักอยู่ได้ 7 วัน ได้ยินว่า มีวัดร้าง จึงได้เดินทางเข้าจำพรรษาอยู่นานถึง 8 ปี จากนั้นได้เริ่มสร้างบารมี เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหามาขอเมตตาช่วยเหลือ แต่ละคนได้ประจักษ์ใน อิทธิฤทธิ์ และ ปาฏิหาริย์ ของพระอาจารย์จึงได้ตัดสินใจย้ายวัดมาอยู่ที่วัดปัจจุบันคือ “วัดห้วยปลากั้ง”
     “พระอาจารย์พบโชค” ได้ให้ คำสอนสำคัญ ๆ ไว้ดังนี้ หนึ่ง ถ้าเป็นสาวกของเงิน ก็บริหารจัดการให้ขึ้นสวรรค์ ให้ได้ เพราะ ถ้าใช้ในทางที่ดีจะมีคุณค่ามาก ถ้าใช้ในทางที่ผิดจะมีโทษมหันต์ สอง อย่าติดกับ ความสบาย นักเลย โดยให้ข้อคิดไว้ว่า เราจะขี่รถเบนซ์บนคันนาหรือจะขี่รถจักรยานบนทางด่วนดี และ สาม เธอจะเลือกเป็น ต้นไม้ใหญ่ใบเล็ก หรือจะเลือกเป็น ต้นไม้ใหญ่ใบใหญ่ดี ต้นไม้ใหญ่ใบใหญ่ให้ ร่มเงา เป็น ที่พึ่งอาศัย ของผู้อื่นได้ไม่ใช่หรือ
     ผมมีโอกาสไปนมัสการ “พระอาจารย์พบโชค” และ “เจ้าแม่กวนอิม” ที่ “วัดห้วยปลากั้ง” แล้ว บอกได้สั้น ๆ ว่า “ประทับใจ” และ “ศรัทธา” ถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงราย สมควรอย่างยิ่งที่จะไปที่วัดแห่งนี้
     ไหน ๆ ก็เขียนถึง “พระอาจารย์พบโชค” แล้ว ใคร่ขอ ประชาสัมพันธ์ ว่า วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ นี้ ทาง “วัดห้วยปลากั้ง” จะจัดให้มี “สัปดาห์ไหว้เจ้าแม่กวนอิม” มีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ ใครที่นับถือศรัทธา “เจ้าแม่กวนอิม” ขอเชิญไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันครับ.

อนุภพ

 

http://www.dailynews.co.th/article/635/181941