ประมวลภาพ ธอส. จัดกิจกรรม สร้างรอยยิ้มเสริมอนาคต 18 กันยายน 2559
ประมวลภาพกิจกรรม ธนาคาร ธอส. สร้างรอยยิ้มเสริมอนาคต เพื่อน้อง จัดขึ้น ณ วัดห้วยปลากั้ง