แผนงานในอนาคต

 

ภาพแบบแปลนพระวิหารพบโชคซึ่งจะทำการก่อสร้างในขณะนี้

ภาพแบบแปลน เจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพร
สูง 69 เมตร กว้าง 39 เมตร
กำลังเริ่มก่อสร้างแล้ว